Umowa Najmu, Regulamin i Protokół Zdawczo-Odbiorczy. Czy są one bezpieczne?

Sprawdź, jakie dokumenty powinieneś podpisać wynajmując mieszkanie.

Umowa Najmu, Regulamin i Protokół Zdawczo-Odbiorczy. Czy są one bezpieczne?

No Tags | Bez kategorii

Normą na rynku wynajmu nieruchomości jest podpisywanie umów między wynajmującym (właścicielem mieszkania lub specjalistyczną firmą zarządzającą mieszkaniami) a najemcą (osobą, która bierze w najem mieszkanie właściciela). Przy wynajmowaniu mieszkań i pokoi, praktycznie standardem na rynku stały się już Umowy Najmu wraz z Regulaminem oraz Protokołem Zdawczo – Odbiorczym.

Umowa Najmu powinna regulować najważniejsze elementy współpracy między osobą wynajmującą a najemcą. Powinna być w niej zawarte informacje o tym, co dokładnie wynajmujemy, w jakiej cenie (jaki jest czynsz najmu), czy są dodatkowe opłaty (np. media, ubezpieczenie OC lub inne) oraz sposób przejęcia i oddania mieszkania. Umowa ma określoną konstrukcję i zawiera szereg zapisów prawnych, które powinny się w takim dokumencie znaleźć, takich jak na przykład adresy korespondencyjne obu stron, informacje o możliwych zmianach i uzupełnieniach, czy chociażby fakt, że została sporządzona w określonej ilości egzemplarzy, a ostatnio również wymagane zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z rozporządzeniami RODO. Często w Umowie Najmu spotyka się konieczność jej poręczenia przez inną osobę. Poręczenie oznacza nic innego, jak podpis pod umową osoby trzeciej ze strony najemcy, która przejmuje na siebie zobowiązania finansowe, wynikające z umowy, jeśli najemca nie będzie w stanie ich dopełnić. Podobna formułą funkcjonuje np w bankach, gdy bierzesz kredyt i bank w ramach dodatkowego zabezpieczenia prosi o poręczenie kredytu przez osobę trzecią.Jeśli osoba nie pracuje i nie ma zdolności kredytowej to żaden bank nie udzieli jej kredytu, ale jeśli poręczy go inna osoba pracująca, wtedy starający się o kredyt bez problemu go otrzyma. W przypadku, kiedy najemca jest osobą pracującą, wynajmujący wymaga również zaświadczenia o zarobkach.

Przy wynajmie mieszkań dla studentów w większości przypadków jest to jeden z rodziców – najczęściej to rodzice w całości lub częściowo finansują studenckie mieszkanie. Wynajmujący w ten sposób zabezpiecza płatności czynszu najmu i ma większą gwarancję, że czynsz będzie płacony regularnie. Zazwyczaj najemcy nie mają problemów z płatnościami czynszu, poręczenie umowy przez inną osobę nie stanowi więc dla nich żadnego problemu. Z założenia najemca poszukuje spokojnego miejsca do nauki i odpoczynku.
Poręczanie umów i konieczność przedstawienia wynajmującemu zaświadczenia o pracy są już od dawna standardem obowiązującym w zachodniej Europie.

Regulamin jest dokumentem opcjonalnym, jednak w ostatnich latach wielu wynajmujących zaczęło go regularnie stosować. Są w nim zawarte szczegółowe informacje dotyczące zasad użytkowania mieszkania, takich jak utrzymanie porządku, zakresy odpowiedzialności wynajmującego i najemcy, zasady zachowania się oraz sposób użytkowania sprzętów czy też szczegółowe informacje dotyczące możliwości rozwiązania umowy przez obie strony. 
W większości wynajmujący mieszkanie nie zgadzają się na palenie żadnych używek w mieszkaniu i jest to jak najbardziej zasadne. Dym papierosowy osiada na ścianach meblach i sprzętach i trudno go usunąć. Może też przeszkadzać niepaląych współlokatorom. Wybawienie przykrego zapachu papierosów wiąże się praktycznie z odmalowaniem całego mieszkania, praniem wszystkich tapicerek oraz gruntownym sprzątaniem.
Wynajmujący często zwracają również uwagę na to, aby w mieszkaniu nie przebywały żadne zwierzęta. Niestety w mieszkaniach współdzielonych u współlokatorów niekiedy zdarzają się alergie. Sierść zwierząt utrzymuje się w zakamarkach przez długi czas i może powodować reakcje alergiczne również u kolejnych lokatorów, już po wyprowadzce czworonożnych przyjaciół. Obecność zwierzęcia może również przeszkadzać innym wspóllokatorom ze względu na hałas czy względy higieniczne. Drugim aspektem ważnym dla właścicieli mieszkań są potencjalne zniszczenia spowodowane przez zwierzęta. Dlatego zdarza się, że w umowie czy regulaminie można spotkać zapisy zabraniające przebywania zwierząt w mieszkaniu.

Protokół Zdawczo-Odbiorczy jest bardzo ważnym dokumentem mówiącym o tym, jakie rzeczy znajdują się w mieszkaniu, jak wyposażony jest najmowany pokój i części wspólne czyli kuchnia czy łazienka. Jeśli wynajmujący nie posiada takiego dokumentu warto, aby obie strony sporządziły go wspólnie i podpisały przy przekazaniu kluczy. Żadna ze stron, w momencie oddawania mieszkania i pokoju, nie będzie miała wątpliwości jak były one wyposażone. Na temat protokołu zdawczo-odbiorczego poświęciliśmy osobny artykuł.

Podsumowując, przy wynajmowaniu mieszkania Umowę Najmu zawsze powinna być podpisana przez obie strony. Najemca powinien zadbać również o to, aby przy przekazaniu kluczy wynajmujący sporządził Protokół Zdawczo-Odbiorczy, w którym będzie spisany cały stan inwentarza mieszkania. Cała umowa jak i ew. regulamin powinny być tak skonstruowane, aby zabezpieczały interesy zarówno wynajmującego jak i najemców. W szczególności również w sytuacji, gdyby trafił się „trudny” współlokator. Trzeba pamiętać, że dobra i szczegółowa umowa najmu, oczywiście zabezpiecza właściciela mieszkania, ale jednocześnie również i najemcę, paradoksalnie przed innymi najemcami, dla których dobre zachowanie, imprezy czy porządek, mają nieco inne znaczenie od ogólnie przyjętych norm społecznych. Jeśli najemca nie ma złych intencji, a mieszkanie będzie miało mu służyć do nauki, pracy czy wypoczynku, nie ma on żadnych podstaw, aby obawiać się długich i pozornie skomplikowanych umów najmu. Właściciel powierza obcej osobie mieszkanie warte nawet kilkaset tysięcy złotych, a pobiera w depozyt jedynie kaucję w niewymiernie niższej kwocie. Umowa i regulamin są praktycznie jedynym jego zabezpieczeniem.


No Comments

Comments are closed.