Najemca i Wynajmujący - definicje pojęć

Kogo nazywamy Wynajmującym a kogo Najemcą?

Najemca i Wynajmujący – definicje pojęć

No Tags | Bez kategorii

Umowa najmu mieszania lub pokoju podpisywana jest przez obie zainteresowane strony, tj. Najemcę i Wynajmującego. Zdarza się, że osoby wynajmujące po raz pierwszy mieszkanie od właściciela często mylą pojęcia, kto nazywany jest Najemcą, a kto Wynajmującym.

Śpieszymy z wyjaśnieniem wyżej wymienionych definicji.

WYNAJMUJĄCY to osoba posiadająca mieszkania, będąca jego właścicielem. Właściciel mieszkania zawsze nazywany będzie więc Wynajmującym. Czasem można spotkać się ze sformułowaniem Wynajemca. Mówi, że wynajmujący wynajmuje mieszkanie albo oddaje je w najem.

NAJEMCĄ zaś nazywamy osobę, która podpisując umowę najmu, chce mieszkać w mieszkaniu wspomnianego wyżej Właściciela.

Najemca więc bierze w najem mieszkanie Wynajmującego, czyli mieszkanie będące czyjąś własnością. Choć słownik języka polskiego nie określa znaczenia słowa wynajem. Można więc powiedzieć równie dobrze, że najemca bierze mieszkanie w wynajem.

Niekiedy można spotkać się również z określeniem PODNAJEMCA. To ktoś, ko wynajmuje mieszkanie od właściciela w celu dalszego wynajmu osobom trzecim. Relacja jest wtedy następująca:
WŁAŚCICIEL (WYNAJMUJĄCY dla PODNAJEMCY) > PODNAJEMCA (WYNAJMUJĄCY dla NAJEMCY) > NAJEMCA

W praktyce podnajemcą są najczęściej firmy zarządzające, zajmujące się profesjonalnie wynajmem. Poprzez z umowę z właścicielem biorą pełną odpowiedzialność za wynajem mieszkania, gwarantując mu comiesięczny czynsz przez cały okres umowy. Bywa też tak, że przedsiębiorczy studenci wynajmują niedrogo całe mieszkanie, np trzypokojowe. Jeden pokój zatrzymują dla siebie, a pozostałe podnajmują kolegom, pokrywając w ten sposób koszty czynszu.


No Comments

Comments are closed.