Czy protokół zdawczo-odbiorczy jest potrzebny przy podpisywaniu umowy najmu?

Sprawdź co powinien zawierać ten dokument!

Czy protokół zdawczo-odbiorczy jest potrzebny przy podpisywaniu umowy najmu?

No Tags | Bez kategorii

Jednym z elementów umowy będących standardem na rynku zachodnim, a często również używanym w Polsce jest tzw. „protokół zdawczo-odbiorczy” wynajmowanego mieszkania. Jest to nic innego jak spis inwentarza, lub inaczej spis z natury. Tłumacząc, w protokole zdawczo-odbiorczym wypisane są szczegółowo wszystkie elementy mieszkania i wyposażenia wraz z ogólnym jego opisem.

Jakie znaczenie ma ten dokument dla najemcy, a jakie dla właściciela mieszkania?

Dla obu stron, jest to gwarancja, że po zakończeniu umowy najmu, mieszkanie zostanie oddane właścicielowi w takim stanie i z takim wyposażeniem, z jakim zostało wydane najemcy w dniu przekazania. Nie trudno wyobrazić sobie sytuacje, w której po paru latach wynajmowania, lub nawet po roku, właściciel twierdzi, że w mieszkaniu znajdowały się rzeczy, których de facto najemca nawet na oczy nie widział. Nie musi to wynikać ze złej woli właściciela mieszkania, ale z faktu upływającego czasu i po prostu błędnej oceny zdarzeń w przeszłości. Właścicielowi może się wydawać, ze dany sprzęt był na wyposażeniu, bo zawsze był w jego mieszkaniu, podczas, gdy na przykład, poprzedni najemca uszkodził lub usunął daną rzecz z mieszkania, a właściciel wcześniej tego nie zauważył.

Odwracając sytuacje, rzetelnie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy zabezpiecza również właściciela przed nieuczciwymi najemcami.

Protokół zdawczo-odbiorczy powinien być maksymalnie szczegółowy.

Powinien zawierać przede wszystkim ogólny opis i stan mieszkania jak również szczegółowy spis i stan wyposażenia, od mebli począwszy, a skończywszy na sztućcach czy żarówkach w lampach sufitowych. Słowem, protokół taki powinien zawierać wszystkie elementy wyposażenia mieszkania.

Tylko i wyłącznie dokładnie i precyzyjnie sporządzony protokół będzie zabezpieczał zarówno najemcę, jak i właściciela mieszkania. Im bardziej dokładny, tym mniejsza szansa w przyszłości na nieporozumienia przy oddawaniu mieszkania właścicielowi.

Należy pamiętać, że standardem w Polsce jest już fakt uiszczania przez najemcę kaucji dla właściciela mieszkania. Kaucja podlega zwrotowi w ustawowym terminie 30 dni od daty zakończenia umowy, pod warunkiem oddania mieszkania i wyposażenia w stanie nie przekraczającym normalnego zużycia (art. 675 § 1 k.c.). Właściciel jest zatem zobligowany do zwrotu najemcy kaucji, pod warunkiem, że w mieszkaniu nic nie zginęło i nic nie zostało zniszczone. Jak zatem właściciel i najemca mogliby rozstrzygnąć spory dotyczące jakości i stanu wyposażenia, nie posiadając żadnych dokumentów obrazujących ten fakt, z dnia przekazania przedmiotu najmu?

Z pomocą przychodzi właśnie protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania.

Bardzo dobrą praktyką jest uzupełnienie ww. protokołu o zdjęcia mieszkania sprzed momentu wprowadzenia się najemcy. Zdjęcia te można przechować na płycie CD lub nawet na dysku czy w jakiejkolwiek chmurze. Obrazować one będą, oprócz podpisanej wersji papierowej, również wersję elektroniczną stanu mieszkania w postaci zrobionych wcześniej zdjęć.

Zarówno protokół zdawczo-odbiorczy jak i ewentualne zdjęcia będą podstawa do rozmów o wysokości zwracanej przez właściciela kaucji, po ustaniu umowy z najemcą.

Podsumowując, podczas przekazywania przez wynajmującego mieszkania warto zadbać, aby obie strony podpisały protokół zdawczo-odbiorczy, zawierający maksymalnie szczegółowy opis przedmiotu najmu.


No Comments

Comments are closed.