Najemca i Wynajmujący - definicje pojęć

Kogo nazywamy Wynajmującym a kogo Najemcą?

Najemca i Wynajmujący – definicje pojęć

No Tags | Bez kategorii

Umowa najmu mieszania lub pokoju podpisywana jest przez obie zainteresowane strony, tj. Najemcę i Wynajmującego. Zdarza się, że osoby wynajmujące po raz pierwszy mieszkanie od właściciela często mylą pojęcia, kto nazywany jest Najemcą, a kto Wynajmującym.

Śpieszymy z wyjaśnieniem wyżej wymienionych definicji.

WYNAJMUJĄCY to osoba posiadająca mieszkania, będąca jego właścicielem. Właściciel mieszkania zawsze nazywany będzie więc Wynajmującym.

NAJEMCĄ zaś nazywamy osobę, która podpisując umowę najmu, chce mieszkać w mieszkaniu wspomnianego wyżej Właściciela.

Najemca więc bierze w najem mieszkanie Wynajmującego, czyli mieszkanie będące czyjąś własnością.


No Comments

Comments are closed.